National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance
National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance
National Advocacy Committee for Public Policy
Ensuring Citizens' Voice in Governance

موسسه مطالعات عامه افغانستان پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان را افتتاح کرد

Share

موسسه مطالعات عامه افغانستان پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان را روز یکشنبه، 5 جون 2016 در سفارت شاهی هلند در کابل راه اندازی نمود. یافته های کلیدی و مهم مطالعات مقدماتی این پروژه از سراسر 10 ولایت افغانستان به اعضای جامعه مدنی افغانستان، ارگان های دولتی و موسسات بین المللی ارایه گردید

این گرده همایی شامل میزگرد نمایندگانی از ریاست مستقل ارگان های محلی، دفتر نماینده خاص رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و کوردیت بود

دکتر سعید پرتو رئیس مطالعات موسسه مطالعات عامه افغانستان در جریان این مجلس بیان کرد

   حفظ یافته ها در حقوق اساسی نیاز به نظارت مداوم و پاسخ به تغییرات دارد. پروژه نظارت از حقوق اساسی به ما اجازه می دهد تا انگشتمان را بر روی نبض تغییر اجتماعی- اقتصادی که پایه و اساس حقوق اساسی در افغانستان را تشکیل می دهد، بگذاریم

این مطالعات مقدماتی شروع پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان است ؛ پروژه ای نظارتی که به منظور حمایت از پالیسی آگاهانه و همچنان حمایت و ارتقای حقوق اساسی مدنی، اجتماعی و اقتصادی از طریق مطالعات کاربردی ، افزایش ظرفیت، و دادخواهی سازنده طراحی شده است. نظارت منظم سه مرتبه در سال به منظور گزارشدهی از تغییرات قابل توجه در شرایط مقدماتی، و پاسخ های ممکن از جامعه مدنی از طریق دادخواهی سازنده، و اقدامات پاسخگوی نهادهای دولتی انجام خواهد گرفت

پروژه نظارت از حقوق اساسی در افغانستان براساس ارزیابی جامع از استانداردهای حقوق اساسی سازگار با افغانستان است. این پروژه ترکیبی از مطالعات استاندارد و طریقه آموزش به منظور دخیل کردن افراد از جامعه مدنی و دولت به منظور پیدا کردن بهترین روش برای محافظت و ارتقای حقوق اساسی افغانها است. بخش دیگر مهم این پروژه آموزش حرفه ای در زمینه تجزیه و تحلیل پالیسی توسط موسسه مطالعات عامه افغانستان در کابل میباشد که تایید شده دانشگاه گینت در بلژیک است. این دوره آموزشی برای کاندیدان واجد شرایط از جامعه مدنی تهیه گردیده است

برای معلومات بیشتر لطفا با لوسیل مارتین، مدیر ارتباطات و انسجام کمک ها از طریق ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید

lucile.martin@appro.org.af

همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر از ویت سایت های ذیل دیدن کنید

www.appro.org.af ; www.appro-europe.net ; www.nac-pp.net

درباره موسسه مطالعات عامه افغانستان

موسسه مطالعات عامه افغانستان یک موسسه مطالعات اجتماعی مستقل است که با هدف ترویج یادگیری مسایل اجتماعی و پالیسی سازی و کمک به توسعه و بازسازی در افغانستان و دیگر کشور های کم توسعه فعالیت میکند. موسسه مطالعات عامه افغانستان فعالیت هایی از قبیل مطالعات در زمینه علوم اجتماعی؛ نظارت و ارزیابی و آموزش و مشوره دهی را انجام میدهد. دفتر مرکزی موسسه مطالعات عامه افغانستان در کابل است و همچنان یک نمایندگی در اروپا دارد

Share